apdengimas

apdengimas
apdengìmas sm. (2)1 apdengti: 1. Prastas apdengìmas, kad šieną sulìjo Rdm.refl.: Akių apsidengimas (apakimas) N. 2. Daug atsieis stogo apdengìmas Kt. | refl.: Per vienus metus visų triobų pasistatymas ir apsidengìmas tai nebaika Gs. 3. Jaunas būdamas, dirbau svetimiems vien tik už juodos duonos kąsnelį ir nuogo kūno apdengimą sp. Ievos rūpesčiams apie apdengimą tos šeimynos niekad nebūdavo galo BsPII96. Senąsias motriškes raginki, idanti tokį apdengimą, alba rūbus, turėtų, kokie užgul krikščionystę 37. | refl.: Apsidengìmas ir pavalgymas tik žmogų turi Kb. \ dengimas; apdengimas; atidengimas; nudengimas; padengimas; perdengimas; pradengimas; pridengimas; uždengimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apdengimas — apdengi̇̀mas dkt. Apdengi̇̀mas plėvelè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdanga — apdangà sf. (3b) 1. K drabužis, apranga: Oda – gyvių kūno apdanga, duota nuog prigimimo I. Ir apie apdangą ko rūpinatės GNMt6,28. 2. SD164 kuo kas apdengiama, apdengimas: Galvos apdanga rš. Reikia pasiūti ãpdangos arkliam apdengt Dgl. Apdanga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apydanga — sf. (1) 1. dangtis, viršus: Pelė kubilan per apydangą įlindo Ds. 2. apdanga, apdengimas: Apydanga sienų ir aslos Ch1Kar6(turinys). 3. drabužiai, apranga: Turtų, žentuli, man nereikia, savo turiu, duonos ir apydangos užteks ir man, ir bobai Mrk. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidengimas — atidengìmas sm. (2) 1. SD211, R34 → 1 atidengti 1: Veido atidengimas naudingas tik gražioms moterims Šlč. | Atidengimas paminklo rš. 2. → 1 atidengti 4: Kiekviename mokymo tarpsnyje vienos ar kitos sąvokos esmės atidengimo gilumas skirtingas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dengimas — dengìmas sm. (2) K 1. → 1 dengti 1: Koks buvo tas tavo dengìmas, kad visi daigai nušalo Vvr. Kam dar tavo dengìmas, jeigu neprislėgei, – vis tiek vėjas nuneš Rdm. 2. Dglš → 1 dengti 3: Kokis tę jo dengìmas, kad dar nemoka! Rdm. Nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • galvodanga — (neol.) sf. galvos apdengimas: Kareivio galvodanga buvo kulkų suvarstyta rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kapa — 2 kapà (l. kapa) sf. (2, 4) 1. lovatiesė: Nupirkau dvi kapàs – dabar gražiau galės lovas apdengt Ant. Nuimk nuo lovos kãpą Grk. Ji išaudė tokią gražią kapą, kad gali vežt į parodą Krč. Gaspadinė užsitaisė darbų čėse kapą plonos drobės aust… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lubos — lùbos sf. pl. (4) K, (2) J, NdŽ, Jrb 1. R361 kambario ar kitos patalpos apdengimas: Iždabintos lubos SD355. Ant ąžuolinių balkių laikėsi storos lubos A.Vien. Sėsk, drauge, vis tiek lubų neparemsi sp. Bus lentų visomi lubomi uždėt Lzd. Dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudengimas — nudengìmas sm. (2); Sut → 1 nudengti 1. dengimas; apdengimas; atidengimas; nudengimas; padengimas; perdengimas; pradengimas; pridengimas; uždengimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padengimas — padengìmas sm. (2) 1. → 1 padengti 1: Padengimas, apgrindimas lentomis sienų SD56. ║ aptraukimas: Difuzinis padengimo principas rš. Paviršiaus padengimas dažų, lako sluoksniu rš. 2. → 1 padengti 4: Banknotų padengimas auksu rš. 3. užstojimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”